Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa, một điển hình về hoạt động hội

Đầu năm 2018, Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Câu lạc bộ Lâm nghiệp có 24 cán bộ hội viên, trong đó có 22 cán bộ hội viên là cử nhân luật và 2 hội viên là cử nhân các ngành nghề khác. Về nghiệp vụ chuyên môn hiện có 3 Luật sư, 4 tư vấn viên pháp luật và 19 cộng tác viên các loại. Trong 6 tháng cuối năm, tổng số hội viên  tăng lên 25 người. Hầu hết các hội viên đã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng tư vấn pháp luật, đáp ứng nhu cầu tư vấn cho các đối tượng xã hội khác nhau về bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các lĩnh vực về thực hiện chính sách đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất, chính sách người có công với cách mạng, Bảo hiểm xã hội, hôn nhân và gia đình vùng đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa …)

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã làm các thủ tục trình Chủ tịch Câu lạc bộ Lâm nghiệp Quyết định thành lập Chi nhánh Tư vấn pháp luật tại huyện Bá Thước với 5 cán bộ nhân viên, trong đó có 2 tư vấn viên và 3 cộng tác viên  pháp luật, được Sở Tư pháp cấp giấy phép hoạt động từ tháng 3-2018, đáp ứng nhu cầu tư vấn và trợ giúp pháp lý của nhân dân trong huyện và các huyện miền núi trong tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 569/CV-TGTU ngày 31/10/2016 và hướng dẫn của Sở Tư pháp số 1450/STP-PBGDPL ngày 04/11/2016 về phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và đồng bào các dân tộc miền núi; Trung tâm đã phối hợp với Hội Luật gia, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bá Thước tổ chức thực hiện 2 đợt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và nhân dân các xã Thành Lâm, Điền Lư, Điền Quang, Điền hạ, Điền thượng huyện Bá Thước với trên 160 người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chuyên đề: Những điểm mới của Luật đất đai 2013 và 5 Nghị định 43, 44, 45, 46, 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Luật bảo vệ và phát triển rừng và các chủ trương chính sách về giao đất khoán rừng cho hộ gia đình bảo vệ và sản xuất kinh doanh nghề rừng. Những điểm mới của Luật Dân sự 2015 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017, Nghị định 75/2015 ngày 09/9/2015 về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng; gắn với chính sách giảm nghèo nhanh cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Về hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Nghị định 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2006 và hoạt động tư vấn pháp luật-trợ giúp pháp lý phục vụ cho nhu cầu của người dân trên địa bàn trong tỉnh.

Ông Khương Bá Tuân (Ngồi ngoài cùng bên phải) Chủ tịch CLB Lâm nghiệp Thanh Hóa cùng các học viên trong khóa tập huấn

Trong quý IV năm 2018, Trung tâm tập trung vào một số hoạt động sau đây:

1, Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân vùng bãi ngang ven biển, Quảng Xương, Sầm Sơn, Hoằng Hóa và một số huyện miền núi nghèo trong tỉnh.

2, Thực hiện các vụ án chỉ định theo sự phân công của Đoàn Luật sư tỉnh.

3, Phấn đấu đến hết năm 2018 giải quyết một số vụ việc tư vấn và tham gia tố tụng tại các cơ quan tố tụng theo quy định của pháp luật.

4, Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp cấp thẻ tư vấn viên pháp luật cho các đồng chí cộng tác viên đã có đủ điều kiện cấp thẻ tư vấn viên pháp luật.

5, Tổ chức tổng kết công tác năm 2018, bàn định nhiệm vụ năm 2019. Chuẩn bị tốt các điều kiện để Trung tâm hoạt động bình thường sau khi ra đời tổ chức mới.

6/- Chuẩn bị tổ chức hoạt động phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về Luật Lâm nghiệp năm 2017 cho đồng  bào các dân tộc miền núi và vùng gần rừng./.

Khương Bá Tuân – Ủy viên BCH Câu lạc bộ Lâm nghiệp VN, Chủ tịch Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa

Tin Liên Quan