Công bố diện tích rừng quốc gia năm 2019

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Bộ NN & PTNT công bố diện tích rừng quốc gia năm 2019. Diện tích rừng trồng tăng 81.016 ha so với năm 2018 (từ 4.235.770 ha lên 4.316.786 ha). Trong đó, rừng trồng trong rừng sản xuất đạt 3.537.486 ha, tăng 41.741 ha.

Chi tiết văn bản: QĐ 1423/QĐ-BNN-TCLN

Tin VP

Tin Liên Quan