Hỗ trợ làng nghề gỗ đáp ứng tốt với các yêu cầu mới

Thời gian qua, cùng với sự bùng phát cơ sở sản xuất đồ gỗ, sự thay đổi thị hiếu và xu hướng tiêu dùng đã tác động đến các làng nghề gỗ. Nhiều câu hỏi đặt ra cho DN và HGĐ để phát triển làng nghề một cách bền vững, trong đó sự thay đổi để thích ứng nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng. Trong khuôn khổ hỗ trợ HGĐ làng nghề, Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) đã xây dựng và đề xuất một số hoạt động sau:

  • Tăng cường năng lực cho các HGĐ để đáp ứng tốt với các quy định pháp lý về gỗ. Đặc biệt, dự án tập trung vào các yêu cầu của Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam.
  • Tăng cường năng lực để các HGĐ được hưởng lợi từ chính sách của nhà nước.
  • Tổ chức tham quan chéo để các HGĐ có cơ hội học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp. Hiệp hội sẽ lựa chọn 20 HGĐ tham quan các mô hình quản trị doanh nghiệp và tham quan thực tế tình hình sản xuất và kinh doanh của DN.
Họp báo cáo về hoạt động của dự án tại văn phòng đại diện phái đoàn EU tại Việt Nam
Làm việc với Ông Lê Công Uẩn về việc báo cáo cập nhật thực hiện dự án

Hoạt động 1: Khảo sát và lựa chọn hộ gia đình tham gia vào dự án

Hiệp hội sẽ khảo sát DN và HGĐ làng nghề để đánh giá năng lực. Mục đích là để đánh giá và báo cáo về năng lực sản xuất và cung ứng của các DN và HGĐ làng nghề để xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo.

Làm việc với HTX Thắng Lợi – Trường Sơn

làm việc với làng nghề La Xuyên
Làm việc với Hội gỗ mĩ nghệ Đồng Kỵ

Thăm gian trưng bày của HGĐ tại làng nghề Đồng Kỵ

Thăm cơ sở sản xuất bàn ghế

Dùng máy CNC để chế tác sản phẩm

Hoạt động 2: Đào tạo cho HGĐ

VIFOREST sẽ tổ chức 2 hội thảo tập huấn tại HN. Hội thảo gồm 40 HGĐ lựa chọn từ 3 làng nghề gỗ. Hoạt động này bao gồm cả kết nối và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và liên kết chuỗi.

  • Tập huấn cho DN và HGĐ về các quy định pháp lý mới liên quan đến gỗ;
  • Tập huấn về các lợi ích để HGĐ quản lý chuỗi cung gỗ;
  • Mời các DN gỗ chia sẻ kinh nghiệm về liên kết và chuỗi cung và tiếp thị sản phẩm.

Hoạt động 3: Tham quan chia sẻ kinh nghiệm

Hiệp hội sẽ lựa chọn 20 HGĐ tại 3 làng nghề gỗ đi tham quan tại TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Các công ty tham quan là các DN XNK gỗ và sản phẩm gỗ. Tham quan các DN đã liên kết với HGĐ và có các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực sản phẩm. Thời gian dự kiến vào tháng 2 năm 2021.

Các HGĐ làng nghề Liên Hà và TGĐ Công ty CP Tân Vĩnh Cửu

Tin Liên Quan