Hội Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường xây dựng và củng cố tổ chức trong nhiệm kỳ mới

Hội Lâm nghiệp Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội khoa học Lâm nghiệp và Câu lạc bộ Lâm nghiệp từ ngày 1 tháng 11 năm 2018. Sau khi tổ chức Đại hội hợp nhất hai tổ chức nhiệm kỳ (2018-2023) Hội Lâm nghiệp đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội xuống đến các Chi hội và cán bộ hôi viên ở cơ sở nhằm thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu trong nhiệm kỳ mới. Trước mắt Hội đang tập trung thực hiện công tác xây dựng và củng cố tổ chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển năm 2019.

Ông Khương Bá Tuân phát biểu tại Đại hội Hội lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Hội đang chuẩn bị hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiêp & PTNT cho thành lập Ban vận động và trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Hiệp hội gỗ và Lâm sản Thanh Hóa theo Nghị định 45/2010/NĐ -CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động Hội. Việc thành lập Hiệp hội nhằm phát huy hiệu quả kinh tế về gỗ và các loại lâm sản ngoài gỗ trện địa bàn tỉnh, sản xuất chế biến hàng đồ mộc xuất khẩu sang các nước Châu Âu và  Hoa kỳ, tạo điều kiện cho phát triển trồng rừng và sinh kế cho kinh tế hộ gia đình. Hiệp hội gỗ và lâm sản Thanh Hóa sẽ là thành viên của Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam.

Hội đang củng cố 3 Trung tâm tư vấn sau khi hình thành tổ chức mới: (Trung tâm tư vấn hỗ trợ Phát triển Lâm nghiệp-Trung tâm tư vấn khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp và Trung tâm tư vấn pháp luật Hội lâm nghiệp).

Ngoài ra, tổ chức điều tra đánh giá kết quả gây trồng phát triển và hiệu quả kinh tế của cây Mác ca (Macadamia) để tiến tới tổ chức hội thảo khoa học làm mô hình nhân rộng việc phát triển tồng cây Mác ca trong tỉnh.

Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thong, thiết kế thành lập trang Website (thông tin điện tử của Hội Lâm nghiệp Thanh Hóa phục vụ cho yêu cầu hoạt động truyền thong  và mở rộng quan hệ rộng rãi trong nước và quốc tế.

Tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết cho đồng bào các dân tộc miền núi để chấp hành các chủ trương chính sách và pháp luật của nhà nước về Lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác để thực hiện phương châm: Nói và làm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tiếp tục phát triển hội viên mới gồm những người có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và đam mê nhiệt tình công tác Hội.

Thực hiện hoạt động theo Điều lệ và quy chế công tác của Hội để nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác../.

Tin: Khương Bá Tuân – Ủy viên BCH CLB LN Việt Nam – Hội Lâm nghiệp Thanh Hóa

Tin Liên Quan