Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định phân loại DN chế biến và XK gỗ

Kính gửi DN,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Hiệp hội xin gửi toàn văn nội dung dự thảo và rất mong nhận được ý kiến góp ý.

File đính kèm:Phân loại Doanh nghiệp

Trân trọng,

VP VIFOREST

Tin Liên Quan