Luật Lâm nghiệp

Luật Lâm nghiệp thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Luật Lâm nghiệp, có hiệu lực vào 1/1/2019, bao gồm 12 chương, 108 điều quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

Chi tiết văn bản quý vị có thể tải về theo đường link: Luật Lâm nghiệp 16.signed

Tin Liên Quan