Tập huấn về Giáo dục môi trường cho các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên

           Từ ngày 18 – 22/9/2017, Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn thiên nhiên GAIA tổ chức khóa tập huấn về Giáo dục môi trường (GDMT) cho học viên là cán bộ bảo tồn của các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) khu vực miền Trung.

          Khóa tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường gắn liền với công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học cho các VQG và khu BTTN; nâng cao năng lực xây dựng, thực hiện các chương trình GDMT, thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm GDMT giữa các VQG và khu BTTN.

          Trong thời gian 5 ngày, ngoài những kiến thức về kỹ năng lập kế hoạch giáo dục môi trường, các học viên đã có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị mình và tham quan thực tế các mô hình giáo dục môi trường tại VQG Bạch Mã như Trung tâm Du khách, họp thôn tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã tại Khe Su, sinh hoạt Câu lạc bộ Kiểm lâm tí hon tại trường tiểu học Nước Ngọt I, hướng dẫn du khách tại khu du lịch sinh thái đỉnh Bạch Mã.

                                                             Phan Kiều Ninh

Tin Liên Quan