Bản tin Tháng 2 – Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa

         Ngày 27 tháng 1 năm 2018 vừa qua, Câu lạc bộ Lâm nghiệp và Hội khoa học lâm nghiệp đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị có đông đủ các đại biểu của 25 Chi hội trực thuộc, đại diện của các  cơ quan: Liên hiệp các hội KHKT tỉnh, Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở khoa học & công nghệ, Báo Thanh Hóa, Thông tấn xã VN tại Thanh Hóa, Báo Dân tộc và miền núi đã đến dự và đưa tin tuyên truyền. Đồng chí Nguyễn Xuân Sang thay mặt cho Đảng đoàn và thường trực Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã đến dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo và động viên hội nghị.

        Thực hiện phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật Thanh Hóa, năm 2017, Hội khoa học Lâm nghiệp và Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng phấn đấu khắc phục phó khăn về tài chính và điều kiện sinh hoạt, trụ sở làm việc, đã tập trung chỉ đạo các Chi hội trực thuộc thực hiện hoàn thành nhiều nội dung hoạt động góp phần quan trọng vào thực hiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn của ngành và công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp xã hội và nghề rừng nhân dân. Đặc biệt là công tác phát triển rừng đã trồng hơn 3 triệu cây phân tán các loại (cây bóng mát, cây ăn quả và cây lấy gỗ…) và hơn 10.000 ha rừng tập trung, góp phần nâng độ che phủ của rừng trong toàn tỉnh đạt 52%.

         Cán bộ hội viên lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác thừa hành pháp luật của nhà nước, nhất là lực lượng Kiểm lâm viện được phân công bám trụ ở 127 xã trọng điểm của các huyện vùng cao miền núi đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương về công tác quản lý bảo vệ và phát triển nghề rừng, góp phần tăng thu nhập và đời sống ổn định bằng nghề rừng

         Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học Lâm nghiệp đã tổ chức phối hợp với  Viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp (Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam) chuyển giao công nghệ sản xuất một số loài cây bằng nuôi cấy mô (Keo lai và Ba kích tím) nghiên cứu sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo được trên 4.000 bình nấm, làm chủ được công nghệ sản xuất sản phấm sinh học Đông trùng-hạ thảo. Năm 2017, đề tài khoa học về giải pháp phát triển loài Nấm Đông trùng hạ thảo được trao giải nhì Hội thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh.

         Các Chi hội khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thường xuân)-Rù Luông (Bá Thước)-Phù Hu (Quan Hóa) và Vườn Quốc gia Bến En (Như Thanh) đã có nhiều đề tài khoa học phục cho phát triển du lịch sinh thái, đa dạng sinh học và tạo kế sinh nhai cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn về cuộc sống,

         Thực hiện Chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hướng dẫn của Sở Tư pháp về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc miền núi trong tỉnh, Trung tâm Tư vấn pháp luật (Câu lạc bộ Lâm nghiệp) đẫ tổ chức hai đợt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân các xã Điền Lư, Điền Quang, Điền Thượng-Điền Hạ (huyện Bá Thước) được cán bộ và nhân dân địa phương rất phấn khởi học tập, các lớp học đã được phổ biến giới thiệu về Luật Lâm nghiệp, Luật đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và Luật hôn nhân gia đình. Đã đạt đước kết quả bước đầu, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật cho người dân để làm chủ cuộc sống, tự giác chấp hành chính sách pháp luật nhà nước, biết tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật., hăng hái phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no và thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

          Phát huy kết quả năm 2017, cán bộ hội viên Hội khoa học và Câu lạc bộ Lâm nghiệp đã thảo luận và thể hiện sự quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt được nhiều kết quả hoạt động góp phần vào thành tích chung của tỉnh và của ngành. Phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ hội viên-Biểu quyết về chủ trương tổ chức hoạt động lồng ghép hai tổ chức lấy tên chung của tổ chức mới là Hội Lâm nghiệp cho phù hợp với thể chế mới của ngành Lâm nghiệp sau khi Luật Lâm nghiệp đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-9-2018. Hai tổ chức thống nhất phối hợp chuẩn bị về Tổ chức-Nhân sự-Nội dung (Báo cáo đại hội và Điều lệ mới). Báo cáo Liên hiệp hội, UBND tỉnh và Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam, Hội khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về chuẩn bị Đại hội, phương án nhân sự, và kinh phí đại hội-thời gian Đại hội dự kiến vào Trung tuần tháng 7-2018./.

Khương Bá Tuân – Ủy viên BCH Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa

Tin Liên Quan