Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa triển khai công tác phổ biến giáo dục phát luật

Tin hoạt động Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa: 

CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

THEO QUYẾT ĐỊNH 705-TTg ngày 25-5-2017 CỦA THỦ TƯỚNG  CHÍNH PHỦ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hướng dẫn thực hiện của Sở Tư pháp Thanh Hóa, được sự hỗ trợ về Tài chính của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 vừa qua, Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt nội dung Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2017-2021. Hội nghị có 40 đại biểu gồm đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, đại diện Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông,Trưởng phòng Tư pháp các huyện miền núi, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng đoàn-Chủ tịch liên hiệp các Hội khoa học kỹ thụât tỉnh, đồng chí Lê Giang Ky-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Giang Ky – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Luật sư Lê Hồng Nhu, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật (Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa) đã trình bày các nội dung chính của QĐ.705/TTg và các văn bản hướng dân thực hiện để hội nghị quán triệt và tổ chức thực hiện: 

1/-Quán triệt toàn bộ nội dung chương trình của công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2017-2021 theo Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

2/-Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24-7-2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật

3/-Công văn số 2588/BTP-PBGDPL ngày 25-12-2017 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

4/-Thông tư liên tịch số 14/2014?TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định về lập dự toán-quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

5/-Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12-7-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biền, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng và thực hiện hương ước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Luật sư Lê Hồng Nhu – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật (Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa) đang trình bày các nội dung của hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và quán triệt sâu sắc ý nghĩa quan trọng các nội dụng và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao về thực hiện chủ trương của Chính phủ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao trình độ nhận thức về chính sách và pháp luật của đảng và nhà nước, phát huy tinh thần làm chủ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương chính sách và pháp luật, biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước pháp luật, đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng trái phẻp, vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai… , Chống chặt phá rừng làm nương rẫy du canh và các hành vi móc nối với lâm tặc khai thác buôn bán gỗ và lâm sản trái phép, bảo vệ lợi ích của tập thể và cá nhân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội nhấn mạnh hiệu quả mô hình hoạt động tốt của Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa về công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa và

Chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện tốt việc phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng các dân tộc thiểu số giai doạn 2018-2021 theo Quyết định 705/TTg của Chính phủ, đặc biệt là Luật Lâm nghiệp, Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, hướng tối mục tiêu :Dân biết-dân bàn-dân làm-dân kiểm tra giám sát-tích cực đấu tranh chông lại các hành vi vi phạm pháp luật, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các thôn, bản vùng sâu vùng xa./.

Khương Bá Tuân – Ủy viên BCH Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam – Chủ tịch Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa

Tin Liên Quan