Chi hội Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên: hiệu quả hoạt động từ các chương trình hợp tác quốc tế

Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên nằm trên lưu vực thượng nguồn Sông Chu thuộc địa bàn  huyện Thường Xuân (Thanh Hoá). Diện tích hiện có 27.123 ha rừng đặc dụng và đất Lâm nghiệp được quy hoạch cho xây dựng rừng đặc dụng. Nhiệm vụ chính của khu bảo tồn là bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái động thực vật rừng nhiệt đới vùng tây-nam Thanh Hoá, bảo vệ nguồn nước cho công trình thuỷ lợi-thuỷ điện Cửa đạt (Thường Xuân) kết hợp với phát triển hoạt động du lịch sinh thái và tổ chức đời sống cho đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn ở vùng gần rừng và vùng đệm của khu bảo tồn.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, hàng năm khu bảo tồn yêu cầu phải có nhiều kinh phí để hoạt động nhưng nguồn ngân sách đầu tư của nhà nước còn rất hạn chế, không đủ đáp ứng cho các nhiệm vụ được giao. Trước tình hình trên, lãnh đạo khu bảo tồn đã năng động tranh thủ sự giúp đỡ từ các tổ chức quốc tế về kỹ thuật và tài chính phục vụ cho các hoạt động xây dựng, bảo tồn và phát triển các loại tài nguyên thiên nhiên quý hiếm của hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Ông Nguyễn đức Quyền-uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Từ tháng 7 năm 2011 đến nay, được sự giúp đỡ của Tổng cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm, khu bảo tồn Xuân Liên đã tranh thủ được sự giúp đỡ của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ).Trong năm 2012, GIZ đã giúp đơn vị ký kết được 7 gói hợp đồng tài trợ, trong đó: 1 gói do quỹ bảo tồn Việt Nam tài trợ với tổng ngân sách cam kết = 4.382.142.639 VND. 6 gói do GIZ tài trợ 100% ngân sách cam kết = 867. 856.400 VND.

Ngài Georg Kloeble, cố vấn cao cấp quản lý tài nguyên bảo vệ rừng chương trình hợp tác (GIZ) CHLB Đức nói về bảo tồn rừng                            

Với nguồn ngân sách tài trợ trên đây, khu bảo tồn Xuân Liên đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung hoạt động có ý nghĩa lâu dài như: Tổ chức tập huấn đào tạo kỹ thuật chăm sóc thú rừng, tập huấn đào tạo kỹ năng tuần tra và thực thi pháp luật bảo vệ rừng, tập huấn chuyển giao kỹ thuật nghề nuôi ong lấy mật cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc để tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn đinh cuộc sống, tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, sống thân thiện với rừng.Thiết lập hệ thống tuần tra rừng dựa trên GPS tại khu bảo tồn, mua xắm thuyền Kayak phục vụ cho hoạt động du lịch sinh thái của khách thập phương trên lòng hồ Cửa đạt. Thiết lập các Trạm bảo dưỡng động vật hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên, phát huy tính đa dạng sinh học của khu bảo tồn.

Ông Nguyễn đình Hải, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên phát biểu tại hội nghị của UBND tỉnh

Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên là một trong 4 khu bảo tồn và Vườn quốc gia trong tỉnh hoạt động đem lại nhiều hiệu quả thiết thực do biết năng động trong việc tranh thủ sự hợp tác quốc tế và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn tài nguyên và môi trường rừng.                      Phát biểu tại hội nghị ngày 11-1-2013 của UBND tỉnh Thanh Hoá về: “triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và chương trình hành động quốc gia về giảm khí phát thải khí nhà kính thông qua nổ lực hạn chế mất rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” Đồng chí Nguyến đình Hải-Giám đốc, Chi hội trưởng Câu lạc bộ Lâm nghịêp khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã phát biểu: “Là người đã từng có thời gian công tác lâu năm trong ngành Lâm nghiệp, trải qua thực tiễn và kinh nghiệm ở nhiều tỉnh, thấy rằng quá trình thực hiện chủ trương trên đây sẽ có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá…”

                                                                             Bài,ảnh:Khương Bá Tuân

                                                                       (Chủ tịch Câu lạc bộ Lâm nghiệp)

Chuyên gia hỗ trợ phát triển của tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) phát biểu tại hội nghị

Tin Liên Quan