Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017

Ngày 3/4/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCLN về việc Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017. Theo đó, diện tích rừng hiện có trên cả nước là 41.415.381 ha bao gồm 10.236.415 ha rừng tự nhiên và 4.178.966 ha rừng trồng. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn tính độ che phủ toàn quốc là 13.717.981 ha, độ che phủ tương ứng là 41,45%.

Chi tiết quyết định: 1187-QĐ-BNN-TCLN

 

Tin Liên Quan