Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Chủ trì hội thảo là đồng chí Hà Công Tuấn – Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Quốc Trị – Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và các lãnh đạo Tổng cục. Tham dự hội thảo còn có các cơ quan quản lý lâm nghiệp ở địa phương, các viện, trường, các chuyên gia độc lập đến từ các Hội, Hiệp hội.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, đã điểm qua quá trình và bối cảnh hình thành luật cũng như những chủ đề chính cần tham vấn tại hội thảo. Các chủ đề thảo luận bao gồm:

1. Tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng.

2. Yêu cầu về năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch lâm nghiệp.

3. Giao rừng, cho thuê rừng sản xuất, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng.

4. Phòng cháy và chữa cháy rừng.

5. Đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng và điều chỉnh, miễn, giảm mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

6. Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp và quản lý thương mại lâm sản.

7. Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.

8. Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

9. Chính sách phát triển chế biến lâm sản và thị trường lâm sản; khoán bảo vệ và phát triển rừng; chính sách bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng; chính sách hợp tác quốc tế về lâm nghiệp.

10. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp.

Đoàn đại biểu Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam bao gồm ông Phan Thanh Xuân – Chủ tịch Câu lạc bộ, ông Cao Xuân Thanh và ông Bùi Trọng Toái – Chuyên gia dự án CLB. Các chủ đề Câu lạc bộ đã tham gia góp ý là chủ rừng, khái niệm đóng cửa rừng và hệ thống bảo đảm tính hợp pháp của gỗ.

Ảnh: Ông Phan Thanh Xuân, Chủ tịch CLB LN VN tham gia thảo luận

Phát biểu tại Hội thảo, thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đánh giá cao kết quả thảo luận tại Hội thảo, đồng thời nhấn mạnh còn nhiều vấn đề cần tiếp tục lấy ý kiến trong thời gian tới và giao cho Tổng cục Lâm nghiệp nghiên cứu để đưa vào dự thảo. 

Tổng cục Lâm nghiệp đang tiếp tục tiếp thu và chỉnh sửa trước khi lấy ý kiến rộng rãi trên trang mạng.

Chi tiết tài liệu hội thảo tham vấn quý vị có thể tải về tham khảo theo đường link: 

Nghị định QĐ chi tiet Luat LN

Phu luc DT ND qd chi tiet Luat LN

Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam

 

Tin Liên Quan