Tài liệu Hỏi – Đáp về Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và EU về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành cẩm nang hỏi đáp về Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và EU về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản. Hiệp định đã có hiệu lực từ 1/6/2019. Chính phủ VN đang nội luật hóa các cam kết, trong đó VN đã xây dựng Hệ thống bảo đảm gỗ Hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS), đang trong giai đoạn trình Chính phủ phê duyệt.

Câu lạc bộ Lâm nghiệp trân trọng gửi tới bạn đọc.

File đính kèm:  Hỏi đáp VPA_FLEGT.zip

Tin Liên Quan