Tăng cường sự tham gia của giới trẻ trong các hoạt động tuyên truyền lĩnh vực lâm nghiệp3567

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, theo đó Văn phòng đã phối hợp với Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tổng cục Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị truyền thông, phổ biến Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và Chỉ thị số 13-CT/TW, kế hoạch hành động trong công tác bảo vệ rừng; phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn động, thực vật doang dã cho giảng viên, sinh viên của  nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về hiện trạng rừng Việt Nam, những nội dung chính của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2011 – 2020, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hội nghị cũng được nghe trình bày về thực trạng buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã ở Việt Nam và việc tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo tồn động thực vật, giảm nhu cầu sử dụng các loài động thực vật doang dã.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn giới thiệu đến các sinh viên trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang chương trình xây dựng chiến lược truyền thông bảo vệ và giảm cầu động thực vật hoang dã từ buôn bán trái pháp luật. 03 đội thi với 3 chủ đề Voi, Tê giác, Tê Tê đã rất xuất sắc đưa ra kế hoạch, chương trình truyền thông và thông điệp bằng các hình thức: diễn kịch, phim ngắn, thuyết trình, phát tờ rơi, thành lập câu lạc bộ bảo vệ động vật hoang dã…

Các kiến thức về chủ trương, chính sách, định hướng của ngành Lâm nghiệp đã được đông đảo sinh viên và giảng viên thảo luận, qua đó nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch lồng ghép vào các bài giảng, hoạt động chuyên đề/ngoại khóa trong chương trình giảng dạy cho sinh viên của Khoa Lâm nghiệp và quản lý tài nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đã khẳng định vai trò của giới trẻ ngày càng được đề cao, công nhận ở phạm vi quốc gia và trên thế giới. Trong xã hội vận động, hội nhập theo xu thế, trách nhiệm quốc tế, thế hệ trẻ được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp tuyên truyền giảm nhu cầu sử dụng động thực vật hoang dã đến người thân, bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Văn phòng Tổng cục

Tin Liên Quan