Tạp chí gỗ Việt Tháng 12/2017

Kính gửi quý vị,

Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam (VFC) trân trọng gửi tới quý vị Tạp chí Gỗ Việt số tháng 12/2017. Đây là tạp chí của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhằm cập nhật thông tin ngành, các thông tin về xuất nhập khẩu và đánh giá thị trường.

1514539079_GoViet No.96_December 2017

Trân trọng,

Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam (VFC)

Tin Liên Quan