Tập huấn nâng cao quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ ở Việt Nam

        Từ ngày 29/8-1/9/17, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ đã tổ chức tập huấn nâng cao 4 ngày về quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ QLRBV tiềm năng. Ông Lê Văn Bách, Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp đến dự và khai mạc lớp tập huấn.

       Tham dự khóa tập huấn có  30 học viên, là các giảng viên và cán bộ chuyên môn đến từ trường Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai (VNUF),  Viện Điều tra Quy hoạch Rừng (FIPI), Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS), cùng các đại biểu đến từ các công ty Lâm nghiệp, Viện sinh thái và Môi trường rừng…

          Nội dung chuyên đề tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức cho lực lượng nòng cốt về QLRBV và CCR do các chuyên gia quốc tế đến từ Công ty tư vấn UNIQUE của Đức trình bày, bao gồm (1) Tiêu chuẩn của FSC và PEFC; (2) Lập kế hoạch và giám sát sản xuất lâm nghiệp, vấn đề môi trường và xã hội; đánh giá cấp chứng chỉ; (3) Các vấn đề về cấp chứng chỉ và kế hoạch quản lý rừng.

Ngoài ra, các học viên có một ngày thăm và trao đổi kinh nghiệm trong việc cấp chứng chỉ rừng tại công ty lâm nghiệp Yên Thế, Bắc Giang. Đây là đơn vị đã được cấp chứng chỉ rừng Quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC vào năm 2016. Tại đây, học viên cũng được thăm hiện trường rừng trồng, hiện trường khai thác, vườn ươm và thảo luận về hoạt động quản lý môi trường, tác động xã hội của đơn vị với đối với cộng đồng địa phương.

Kết thúc tập huấn đã thu được kết quả là: Nhận thức và kỹ năng được nâng cao góp phần xây dựng lực lượng đánh giá viên nòng cốt. Toàn bộ học viên được Dự án “Chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng Việt Nam” cấp chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp

Tin Liên Quan