Trao Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam cho hơn 11,4 nghìn ha rừng cao su

Ngày 17/5/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ sơ kết Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; trao Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam đầu tiên cho 11.423 ha rừng cao su tại 03 công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gồm Công ty Cao Su Bình Long, Công ty Cao Su Phú Riềng và Công ty Cao su Dầu Tiếng.

Ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai bên, trong năm qua, Tổng cục Lâm nghiệp đã hỗ trợ, hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Đồng thời, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng hỗ trợ Văn phòng Chứng chỉ rừng về vận hành hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia.

Thực hiện Đề án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tại Quyết định số 1228/QĐ- TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và thúc đẩy việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tại Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp đã xây dựng và vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia. Sau hơn một năm thành lập, Văn phòng Chứng chỉ rừng trở thành thành viên hợp tác thứ 50 với Chương trình Chứng nhận Chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC). Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Văn phòng công nhận chất lượng, tổ chức GFA (CHLB Đức) tiến hành đánh giá việc thực hiện quản lý rừng bền vững tại 03 Công ty Cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tổng diện tích cao su được xây dựng phương án quản lý rừng bền vững là 59.528 ha,  cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam là 11.432ha (Công ty Cao Su Dầu Tiếng: 4000 ha, Công ty Cao su Bình Long: 3.943 ha và Công ty Cao Su Phú Riềng: 3.479 ha); chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (VFCS/CoC) cho 6 nhà máy chế biến mủ cao su. Đây chính là kết quả nổi bật nhất trong chương trình phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trong năm 2019.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và phát triển thị trường nguyên liệu gỗ hợp pháp, nguyên liệu “sạch” cho ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu của Việt Nam. Đây cũng là sự khẳng định tính chủ động trong việc thực thi quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, đặc biệt khi hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam đã được công nhận trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam cũng giúp tăng thêm sự lựa chọn cho các chủ rừng, doanh nghiệp trong việc thực hiện chứng chỉ rừng bền vững.

Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam được trao lần đầu tiên cho 03 công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, duy trì thực hiện quản lý rừng bền vững tại 3 công ty đối với diện tích 11.423ha đã được cấp chứng chỉ. Đồng thời, sẽ đăng ký cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho tối thiểu 50.000 ha cao su. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức ít nhất 15 lớp đào tạo, tập huấn chuyên đề về quản lý rừng bền vững và quản lý chuỗi hành trình sản phẩm để nâng cao năng lực, nhận thức cho các công ty thuộc Tập đoàn. Tổ chức triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho 10 công ty cao su thuộc tập đoàn. Thực hiện và đăng ký cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm cho 15 doanh nghiệp chế biến gỗ thuộc Tập đoàn./.

Nguon: Văn phòng Tổng cục

Tin Liên Quan