Số liệu thống kê năm 2019

Tổng cục thống kê ban hành Tờ gấp số liệu thống kê năm 2019. Trong ấn phẩm này, khai thác gỗ từ rừng trồng năm 2019 đạt 16076 triệu m3. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,52 tỷ USD.

Chi tiết VP: file:///C:/Users/thanh/Downloads/01%20To%20gap%20TCKT%20%20ca%20nam%202019_1%20(1).pdf

Tin VP.

 

Tin Liên Quan