Trung Quốc tăng cường nhập khẩu gỗ nguyên liệu

Tăng trưởng cao trong nhập khẩu gỗ xẻ năm 2016 của Trung Quốc

Dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong việc nhập khẩu gỗ xẻ năm 2016. Nhập khẩu loại gỗ này đã đạt tổng 32,15 triệu mét khối với giá trị 8,14 tỷ USD, tăng 21% về khối lượng và 8% về giá trị.

Giá trung bình gỗ xẻ nhập khẩu năm 2016 là 253 USD/m3, giảm 10% so với năm 2015. Trong tổng số gỗ xẻ nhập khẩu, gỗ mềm tăng 22% lên 17,82 triệu m3, chiếm 55% tổng cả nước. Giá trung bình gỗ mềm xẻ nhập khẩu năm 2016 là 176 USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ cứng xẻ nhập khẩu tăng 20% lên 14,33 triệu m3. Giá trung bình cho gỗ cứng xẻ nhập khẩu năm 2016 là 349 USD/ m3, giảm 10% so với cùng kỳ.

Trong tổng khối lượng nhập khẩu gỗ cứng xẻ, nhập khẩu gỗ xẻ từ các quốc gia nhiệt đới là 5,74 triệu m3 với giá trị 2,188 tỷ USD, tăng 20% về lượng và 3% về giá trị và chiếm 18% tổng quốc gia. Giá trung bình gỗ cứng xẻ nhập khẩu từ các quốc gia này là 369 USD/ m3, giảm 15% so với cùng kỳ.

Bảng 1: Nhập khẩu gỗ xẻ của Trung Quốc năm 2016

LượngTriệu m3Thay đổi % 2015-2016
Tổng nhập khẩu gỗ xẻ32,1521
Gỗ mềm xẻ17,8222
Tổng gỗ cứng xẻ14,3320
Trong đó nhập khẩu gỗ xẻ cứng từ các quốc gia nhiệt đới5,7420

Nguồn: Hải quan Trung Quốc

Giá trịTriệu USDThay đổi % 2015-2016
Tổng nhập khẩu gỗ xẻ81408
Gỗ mềm xẻ314010
Tổng gỗ cứng xẻ50007
Trong đó nhập khẩu gỗ xẻ cứng từ các quốc gia nhiệt đới21883

 Nguồn: Hải quan Trung Quốc

Bảng 2: Giá trung bình gỗ xẻ nhập khẩu

USD/m3Thay đổi % 2015-2016
Giá gỗ xẻ253-10
Gỗ mềm xẻ176-10
Gỗ cứng xẻ349-10
Trong đó giá nhập khẩu gỗ xẻ cứng từ các quốc gia nhiệt đới369-15

Nguồn: Hải quan Trung Quốc

Tăng trưởng mạnh về nhập khẩu gỗ xẻ mềm từ Trung Quốc

Nga là nhà cung cấp gỗ mềm xẻ chính cho Trung Quốc trong năm 2016 và nhập khẩu từ Nga tăng 45% lên 10,79 triệu m3, chiếm 61% tổng nhập khẩu gỗ xẻ mềm.

Tuy nhiên, nhà cung cấp đứng vị trí thứ hai về gỗ xẻ là Canada nhưng nhập khẩu giảm 15% xuống 3,87 triệu m3. Sự suy giảm giảm về giá trung bình đối với gỗ xẻ mềm từ Canada (-16%) lớn hơn so với sự suy giảm về giá từ Nga (-8%).

Tin Liên Quan