Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định hồ sơ khai thác và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam lấy ý kiến góp ý về Thông tư quy định truy xuất nguồn gốc lâm sản. Đề nghị các câu lạc bộ lâm nghiệp ở các tỉnh và hội viên tham gia ý kiến

Góp ý xin gửi trực tiếp về văn phòng Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam tại địa chỉ số 189 Thanh Nhàn, Hà Nội trước ngày 10/8/2018.

Chi tiết văn bản: File đính kèm:  TT_Truy xuất nguồn gốc lâm sản đăng mạng.zip

 

Tin Liên Quan