Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu của Việt Nam 2017

Ngày 27/6/2017, Bộ Tài chính ban hành thông tư 65/2017/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu của Việt Nam.

Thong tu ban hanh danh muc hang hoa xuat nhap khau TT65BTC2017DMHH

Phu luc I Danh muc hang hoa xuat nhap khau Viet Nam

Phu luc II – 6 quy tac phan loai

Tin Liên Quan