Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới” (Văn bản số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ)

Thủ tướng kết luận hội nghị 511.signed

Tin Liên Quan