Thông báo mời bày tỏ quan tâm: xây dựng tài liệu về VPA/FLEGT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dự án “Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam mời các chuyên gia/ nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu Hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tuân thủ Hiệp định VPA/FLEGT với các nội dung sau:

– Các yêu cầu, nội dung: chi tiết trong Điều khoản tham chiếu tại tài liệu đính kèm.

– Hạn cuối nộp thư bày tỏ quan tâm: 17:00 ngày 12/9/2017

– Địa chỉ tiếp nhận thư bày tỏ quan tâm: P405, Nhà B9, Tổng cục Lâm nghiệp, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

 

File đính kèm: TOR_xây_dựng_tài_liệu_cho_SME_29Aug2017_-_Website.pdf

Tin Liên Quan