Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT quy định về Quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản

Kính gửi doanh nghiệp,

Ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT quy định về Quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 15/02/2023 và thay thế cho Thông tư số 27/2018/BNN-PTNT.

Link văn bản: 64-26-2022-TT-BNNPTNT1
VP

Tin Liên Quan